Menu

Gemeente Vlaardingen

Als oude havenstad draagt Gemeente Vlaardingen zorg voor haar 75.000 inwoners en haar monumentaal gemeentelijk vastgoed.

Uitdaging

Een diverse portefeuille vraagt om vastgoedmanagement op operationeel niveau.

Als onderdeel van de nieuwe vastgoedstrategie van Gemeente Vlaardingen zochten zij een partij die zowel het multidisciplinair onderhoud, als het beheer van hun vastgoed kon verzorgen. Na een uitgebreide marktconsultatie en aanbestedingstraject kwam Kloet als winnaar uit de bus. Omdat het vastgoed van de gemeente Vlaardingen zeer divers is: bouwkundig, functioneel, strategisch en qua gebruik vraagt het planmatig onderhoud om maatwerk waarbij strategie, planvorming en operatie perfect op elkaar zijn afgestemd. Dit zorgt ervoor dat het vastgoed doeltreffend en efficiënter bij zal dragen aan de doelen van de gemeente Vlaardingen. 

Aanpak

Binnen de gemeentegrenzen liggen enkele oude kernen, met monumentaal vastgoed. Dit vereist specialistische zorg.

In een zogenaamde transitiefase hebben wij alle Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s) gecontroleerd en geoptimaliseerd. Onder meer door de data van de gemeente aan te laten sluiten op ons onderhoudssysteem met behulp van een slim software platform. Dit systeem combineert managementinformatie met administratieve data en actuele onderhoudsinformatie waardoor zowel preventief, correctief als planmatig onderhoud op zeer efficiënte wijze plaatsvindt. Alle disciplines: bouwkundig, installatietechnisch, interieur en zelfs een deel van de directe buitenruimte verkeren hierdoor altijd in goede staat. 

Resultaat

De keuze van de gemeente voor deze integrale aanpak leidt niet alleen tot lagere kosten en meer rendement op hun vastgoed, maar geeft hen ook direct en eenvoudig inzicht in de actuele toestand van hun vastgoed.

Zo kunnen zij beter anticiperen op ontwikkelingen en tijdig bijsturen waar nodig. Bovendien heeft deze vorm van samenwerking als voordeel dat ook immateriele ambities op het gebied van duurzaamheid, het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het bieden van sociaal en maatschappelijke steun zijn verankerd in het onderhoud van het vastgoed.

Toekomst

Ons werk wordt kritisch beoordeeld. We ontzorgen Gemeente Vlaardingen door mee te denken op de korte én lange termijn. Als Vlaardings familiebedrijf werken wij aan de schoonheid van ons vastgoed, met hart voor de stad.

Ik heb vijf trouwe medewerkers mogen huldigen met 200 dienstjaren. De heren heb ik persoonlijk een warm hart toegedragen voor hun jarenlange bevlogen inzet. - Bert Wijbenga, burgemeester van Gemeente Vlaardingen

Andere cases

24/7 serviceVesteda

Bekijk het project

RenovatieUnilever

Bekijk het project

24/7 serviceMerin

Bekijk het project

OnderhoudWaterweg Wonen

Bekijk het project
Menu