Menu

Ipse de Bruggen

Resultaatgerichte samenwerking

Uitdaging

De zorginstelling Ipse de Bruggen had behoefte aan planmatig onderhoud voor de duur van 20 jaar, waarbij de cliënt centraal staat en de kosten beheersbaar blijven. Een uitdaging hierbij was het feit dat de doelgroep kwetsbaar is en er geen standaard onderhoudsplanning kon worden gehanteerd.

Aanpak

Kloet Onderhoud heeft in nauwe samenwerking met de afdeling Zorg en de afdeling Techniek per zorg- en dagbestedingslocatie gekeken naar de mogelijkheden voor uitvoering van werkzaamheden. Hierbij zijn afspraken gemaakt met de locatiemanager, om snel en adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen of gewijzigde omstandigheden. Voor aanvang van de werkzaamheden heeft Kloet Onderhoud een manifest training gegeven, om de manier van werken en communiceren perfect af te stemmen op de behoeften en waarden van de zorginstelling.

Resultaat

Deze aanpak heeft geleid tot een lange termijn samenwerking waarbij uitvoerende werkzaamheden continu in lijn zijn met zowel de strategische doelen als de actuele interne en externe ontwikkelingen. Zo heeft Kloet Onderhoud energetische maatregelen toegepast zoals dubbelglas en spouwmuurisolatie, maar ook geadviseerd over slimme ingrepen en materiaalkeuzes die leiden tot aanzienlijke bezuinigingen op het planmatig onderhoud.

Toekomst

De samenwerking tussen Kloet Onderhoud en Ipse de Bruggen is gebaseerd op vertrouwen en een resultaatgerichte aanpak. In de toekomst zal Kloet Onderhoud blijven zoeken naar innovatieve oplossingen om het onderhoud van de zorglocaties nog beter af te stemmen op de behoeften van de cliënten en de zorginstelling.

Het werken met Kloet Onderhoud verloopt erg prettig en professioneel. Door de samenwerking met de afdeling Zorg en Techniek is er sprake van een goede afstemming en kan er snel worden geanticipeerd op veranderingen. Het onderhoud wordt uitgevoerd met oog voor de kwetsbare doelgroep en de kosten blijven beheersbaar. Wij zijn erg tevreden over deze lange termijn samenwerking! - Ipse de Bruggen

Andere cases

24/7 serviceVesteda

Bekijk het project

OnderhoudUnibail

Bekijk het project

OnderhoudWoonstad Rotterdam

Bekijk het project

OnderhoudMaarsen Groep

Bekijk het project
Menu