Menu

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Kloet Onderhoud gelden de volgende voorwaarden:

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Kloet Onderhoud heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Kloet Onderhoud garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Kloet Onderhoud wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Kloet Onderhoud worden gewijzigd zonder dat Kloet Onderhoud hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Kloet Onderhoud niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Kloet Onderhoud wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Kloet Onderhoud website(s) komen uitsluitend toe aan Kloet Onderhoud of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Kloet Onderhoud is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Kloet Onderhoud wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Gegevensbeschermingsbeleid

Wij zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (bv. naam, telefoonnummer en e-mail). Onze activiteiten zijn conform de wettelijke regelingen betreffende bescherming en veiligheid van gegevens.

Gegevens worden verzameld via deze website en opgeslagen in een database. Cookies worden voor statistieken ook worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker.

Wij verzamelen andere persoonlijke gegevens via onze websites alleen voor specifieke doelen, bijvoorbeeld via de contactformulieren. Het is aan u om te besluiten of u wel of niet deze gegevens wilt vermelden, bijvoorbeeld als onderdeel van een contactaanvraag. U kunt ons te allen tijde laten weten dat u niet meer wenst mee te doen en dat u wilt dat uw gegevens verwijderd worden.

Credits

Pictogrammen: Flaticon
Foto's: Stocksnap

Menu